онлайн курсове

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителствотоКак и кога се извършва контрол на качеството в строителството след обучението

 

      Контролът на качеството обхваща целия процес и всички съставящи го такива във частност. Той се извършва по всяко време на работа, само че преди да започне този контрол, нужно е лицето или лицата, които ще следят за това, да преминат специален курс на обучение. Този курс обхваща много специфична и широка материя, която дава необходимия минимум от знания, за да се извършва тази дейност. В най-общи линии курсът започва с изискванията за качествата и характеристиките, които трябва да притежава определения продукт, който се произвежда, за да отговаря на качеството, което е заложено в него. В тази връзка той трябва да знае кога и как се поставят маркировки на всеки продукт. Особено важни са изискванията за влагане на продукт и на оценката му. Само човек, който е наясно с начинa на оценяване, може да борави спокойно с нови и стари продукти, които познава. Веднъж вложени материалите също подлежат на оценка и наблюдение, за да се гарантира сигурността на обекта. Както навсякъде, огромна част от курса е отделен на нормативната уредба, както в България, така и тази на европейско ниво и тяхното синхронизиране.

       Видно е, че курсът дава цялата необходима информация за правилното протичане на контрола и всички съпровождащи го дейности. Със завършването му всеки обучаващ се получава необходимото удостоверение, което да може да позволи нормалното протичане на работата. Контролът следва да започне непосредствено след заемането на този пост. Тъй като производствения процес е бърз и без прекъсване, контролът трябва да се осъществява от самото начало, за да се избегне голямото количество на стоки, които да се бракуват. Имайки предвид това трябва да се знае, че обучението трябва да се предвиди много преди да започне същинската дейност на самата фирма. Това е така, защото както виждаме контролът е една от първичните дейности и без лице по контрол тя е абсолютно невъзможно. В този ред на мисли трябва да се предвиди в кой точно момент преди започване на дейността на фирмата да се проведе курса и назначаването на това лице, за да се избегне спиране или задържане на производствения процес, строежа и други дейности на конкретния обект. Относно начина на извършване на този контрол, всяко длъжностно лице само налага принципи на работа, които са подходящи за дейността на фирмата и са приложими за тези й особености. От общата информация всеки сам за себе си съставя специфичен план, който да прилага и да работи в положителна посока.

контрол на качеството обучение

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Предимства на дистанционно обучение за Контрол на качеството

Здравословните и безопасни условия на труд изискват множество усилия. Те са предпоставка за качествена работа, извършена в контролирана и сигурна среда, която дава на служителите на фирмата основа за добра работа.  

       По своята същност обучението по контрол на качеството се изисква във всяка строителна фирма, както и обучението по ЗБУТ ( без значение дали е проведено онлайн или в център за обучение). То може да бъде проведено както под формата на онлайн обучение, така и на място във фирмата или в извънработно време. Без значение на избрания метод на обучение, темите, които се засягат в него са едни и същи. В края на курса обучените в контрол на качеството са наясно с рисковете във влагането на различните материали. Важно е всеки от тях да бъде в съответствие с изискванията и нормите, за да предпазват от вредни влияния, както и да бъдат достатъчно надеждни в годините.

контрол на качеството обучение

       В този смисъл обучението по контрол на качеството пряко се отнася към безопасността на труда. Първо то има връзка с конкретния етап на строителството или ремонтната дейност. Качественият контрол на използваните материали внася сигурност в работния процес, тъй като намалява или елиминира съвсем риска от злополуки поради използването на неподходящи суровини. Друг аспект на контрола на качеството е, че съществуват материали, които се използват биха могли да се използват заради здравината, дългия си живот и други. Но това не винаги ги прави безобидни за здравето. В краткосрочен план те биха нанесли вреди на работещите при вдишване или допир. Някои влияят неблагоприятно при контакт и смесване с друго вещество. Добре обученият контрольор на качеството би знаел и предвидил това, за да не го позволи.

        Не на последно място трябва да се спомене, че при първоначалния контрол и избор на материали също не би трябвало да се допуска да се ползват такива, които биха имали вредно влияние в дългосрочен план. Това е още един път гаранция за здравословни условия на труд. Ако приемем, че сградата в готов вид ще помещава офис помещения, то добрият контрол би гарантирал здравето на работещите там и безопасните условия да извършват дейността си за дълги години напред. Цената на качествената работа си заслужава да бъде платена.