Длъжностни лица ЗБУТ

Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

Дистанционно обучение на Длъжностно лице по БЗР

Наказателни действия при липса на длъжностно лице по БЗР

Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

          Законовите разпоредби много ясно и в детайли описват всички длъжностни лица, които трябва да следят за безопасност и здраве на работното място. Дали в строителния бизнес или в друга сфера, в която рискът от трудова злополука е доста по-голям, в сравнение с определени длъжности и операции, служители, които да следят за сигурността на работното място са нужни.

           Има много практически примери, които показват как тази дейност се формализира и се изпълнява само на хартия. Всеки, който си е позволил да подцени тази дейност, носи сам своята отговорност за това. Все пак за да се предотврати, макар и частично бъдещо такова поведение, бизнесът трябва да е наясно с последствията от липсата на лице по БЗР, обучени онлайн или на място в особеностите на ЗБУТ

          Ежедневно и периодично всяка фирма подлежи на контрол и проверка от съответните органи по безопасност. Освен да сътрудничат и оказват съдействие при всяка проверка и посещение на инспекторите, които следят за изпълнението на разпоредбите, би било добре въпросните компании да са наясно какво би им коствало да не спазват законите.

          Най-безобидното последствие от проверката е предписанието. То обикновено е и практически би могло да бъде отстранено до дни при добро желание. Не така обаче стои въпроса със случаи, в които разминаването е толкова сериозно, че се налага изваждането от експлоатация на определено оборудване, а в по-лоши случаи и на цели производствени линии. 

          Много по-сериозни са нещата, когато ръководният персонал не възприеме ситуацията достатъчно сериозно и не направи нужното да отстрани несъответствията още при първото посещение на оторизираните органи. Законът предвижда при повторно посещение, при което не са отстранени нарушенията, затваряне на обекта, докато всичко не бъде вкарано в необходимите норми. 

          Още по-пагубни биха били мерките по отстраняване на работник или работници, които при проверката са с положително непрофесионално отношение към сигурността на работното място или не са достатъчно запознати с правилата на безопасен и здравословен труд. Липсата на дистанционно обучено длъжностно лице по ЗБУТ биха били по своята същност достатъчно условие за преустановяване на дейността на обекта, което би довело до загуби и непредвидени отрицателни резултати.