Дистанционно обучение по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителствотоКак и кога се извършва контрол на качеството в строителството след обучението

 

      Контролът на качеството обхваща целия процес и всички съставящи го такива във частност. Той се извършва по всяко време на работа, само че преди да започне този контрол, нужно е лицето или лицата, които ще следят за това, да преминат специален курс на обучение. Този курс обхваща много специфична и широка материя, която дава необходимия минимум от знания, за да се извършва тази дейност. В най-общи линии курсът започва с изискванията за качествата и характеристиките, които трябва да притежава определения продукт, който се произвежда, за да отговаря на качеството, което е заложено в него. В тази връзка той трябва да знае кога и как се поставят маркировки на всеки продукт. Особено важни са изискванията за влагане на продукт и на оценката му. Само човек, който е наясно с начинa на оценяване, може да борави спокойно с нови и стари продукти, които познава. Веднъж вложени материалите също подлежат на оценка и наблюдение, за да се гарантира сигурността на обекта. Както навсякъде, огромна част от курса е отделен на нормативната уредба, както в България, така и тази на европейско ниво и тяхното синхронизиране.

       Видно е, че курсът дава цялата необходима информация за правилното протичане на контрола и всички съпровождащи го дейности. Със завършването му всеки обучаващ се получава необходимото удостоверение, което да може да позволи нормалното протичане на работата. Контролът следва да започне непосредствено след заемането на този пост. Тъй като производствения процес е бърз и без прекъсване, контролът трябва да се осъществява от самото начало, за да се избегне голямото количество на стоки, които да се бракуват. Имайки предвид това трябва да се знае, че обучението трябва да се предвиди много преди да започне същинската дейност на самата фирма. Това е така, защото както виждаме контролът е една от първичните дейности и без лице по контрол тя е абсолютно невъзможно. В този ред на мисли трябва да се предвиди в кой точно момент преди започване на дейността на фирмата да се проведе курса и назначаването на това лице, за да се избегне спиране или задържане на производствения процес, строежа и други дейности на конкретния обект. Относно начина на извършване на този контрол, всяко длъжностно лице само налага принципи на работа, които са подходящи за дейността на фирмата и са приложими за тези й особености. От общата информация всеки сам за себе си съставя специфичен план, който да прилага и да работи в положителна посока.